Hopi ennusteet

Hopi ennusteiden keskeiset kohdat

Hopi ennusteiden kertominen kestää yleensä useita päiviä, ja vielä useita vuosikymmeniä ymmärtää. Tässä kuitenkin muutamia keskeisiä kohtia.

ELÄMÄN TASAPAINO

Ollessamme elämän keskeisiä huolenpitäjiä meidän omat toimenpiteemme tulevat osoittamaan tulevatko luonnon kiertokulut olemaan joko suotuisat vai tuhoisat. Nykyinen maailmamme on alkuun saattamiemme mallien toteutusta.

Meidän erkaantumisemme luonnollisesta tasapainosta voidaan johtaa ajankohtaan ennen tätä nykyistä fyysistä muotoamme. Silloin saatoimme ilmaantua ja hävitä pelkän tahtomme avulla, mutta omien ylimielisten luonteemme ominaisuuksien takia, otimme ne itsestään selvyyksinä ja laiminlöimme Luojan suunnitelman. Sen takia jouduimme pysähdyksiin nykyiseen muotoomme, jota hallitsi jatkuva vasemman ja oikean puolen välinen taistelu. Vasen, joka oli viisas, mutta kömpelö; ja oikea, joka oli nokkela ja vahva, mutta tyhmä, ei omaa alkuperäistä tarkoitustamme muistava.

MAAILMAN SYKLIT

Tämä itsemurhan kaltainen eriytyminen tulisi johtamaan historiamme kulkua maailma maailman jälkeen. Kun elämän edellytykset ehtyivät näiden syklien myötä, yritimme parantaa tilannetta omien keksintöjemme avulla, uskoen siihen, että mikä vahinko tahansa oli korjattavissa uusien löytöjemme myötä. Ollessamme älykkyytemme huipulla, useimmat meistä menettivät yhteyden alkuperäisestä tarkoituksesta, keskityimme itse suunniteltuun maailmaamme ja lopulta vastustaen itse Maailmankaikkeuden järjestystä, kehittyen niiden harvojen aivottomiksi vihollisiksi, jotka edelleen pitivät hallussaan selviytymisen avainta.

Useissa aikaisemmissa maailmoissa suurin valtaosa on kehittänyt teknologiansa vastaavalle ja jopa pitemmälle, kuin mitä tunnemme tänään. Sitä seuranneet väkivaltaisuudet luontoa ja lähimmäisiä kohtaan saivat aikaan vakavia tasapainottomuuden tiloja, jotka purkautuivat sotina ja sosiaalisina eriarvoisuuksina ja luonnon katastrofeina.

Kun kukin näistä maailmoista saavuttivat vaiheen, jossa maailma oli tuhoutumisen partaalla, löytyi vielä pieni ryhmä ihmisiä, jotka onnistuivat elämään sen äärettömän suunnitelman mukaisesti, joka oli osoitettu nimessä. Hopi. Tämän tuhon viimeisissä vaiheissa he tulisivat löytämään itsensä kehitysvaiheesta, jossa he olisivat täynnä sisäisiä hajoavia merkkejä, kuten myös ulkopuolisia houkuttelevia tarjouksia ja uhkauksia, tarkoituksena pakottaa heidät liittymään muuhun maailmaan.

NYKYINEN MAAILMAMME

Yhteiset esivanhempamme olivat sen pienen ryhmän kanssa, joka ihmeen kaupalla selviytyi edellisestä maailmasta, joka oli juuri saavuttanut oman tuhonsa korruption kasvun seurauksena. Nämä edellisen maailman tavat kulkeutuivat kanssamme tähän maailmaan.

Esivanhempamme, kun he saapuivat tähän maailmaan, lähtivät pitkälle vaellukselle löytääkseen Suuren Hengen Maasau’n, joka on tämän maan ja kaiken elävän huolenpitäjä. He seurasivat määrättyä suunnitelmaa, kuitenkin eräs vakava enne pakotti heidät valitsemaan erillisen reitin tasapainottaakseen myöhemmin odotettavissa olevan suuren häiriön.

TODELLINEN VALKOINEN VELI

Vaaleaihoinen Hopi, tunnetaan nimellä ”the true white brother” jätti ryhmän ja matkusti kohti nousevaa aurinkoa, ottaen mukaansa kivitaulun, joka kuuluu osana toiseen kivitauluun, joka matkasi muiden kanssa tapaamaan Maasau’ta paikkaan nimeltä Oraibi, johon nykyiset Hopikylät syntyivät, hänen suunnitelmansa mukaisesti. 

Hopit osasivat odottaa vaaleaihoisten ihmisten saapumisen idästä, ennustaen monet heidän keksinnöistään, jotka ilmoittaisivat tietyistä kehitysvaiheista, joita Hopit ovat tutkineet ammoisista ajoista asti. Tällöin ymmärrettiin selvästi, että vierailijat saattaisivat menettää näkökykynsä todellisen tehtävämme suhteen, jossa tapauksessa, he tulisivat olemaan hyvin vaarallisia. Kuitenkin edelleen hopien tulisi olla tarkkaavaisia sen yhden suhteen, joka ei olisi jättänyt todellista henkistä polkua ja, joka kantaa mukanaan aitoa kivitaulua.

SWASTIKA JA AURINKO

Lukemattomien vuosisatojen läpi Hopit ovat muistaneet seremonioissaan aikaisemmat maailmat, pelastautumisemme tähän maailmaan ja tähän maailmaan saapumisemme tarkoitus. Säännöllisin aikavälein he ovat uudistaneet lupauksensa Maasau’lle, jonka mukaan he seuraisivat heille annettua yksinkertaista elämäntapaa ja säilyttää luonnon tasapaino kaikille eläville. Maailman tapahtumien tieto on kulkenut eteenpäin salaisten hengellisten yhteenliittymien avulla, joiden tehtävä on seurata kunkin vaiheen toteutumista.

(Hengelliset) johtajat olivat tarkkaavaisia erityisesti kolmen maailmaa ravistelevan tapahtuman suhteen. Näihin tapahtumiin liittyi ilmestyvät symbolit, jotka olivat lähtöisin ikiaikaisesta voimista, jotka ohjaavat kaikkea elämää, aina siemenen itämisestä maailman liikkeisiin kuten ilmaston muutoksiin, maanjäristyksiin, muuttoliikkeisiin ja sotiin asti.

Kurpitsa helistin on keskinen symboli. Kurpitsa symbolisoi siemenvoimaa. Kurpitsa- helistimen helistäminen seremonioissa tarkoittaa elämän voimien pyörittämistä. Helistimen pinnalle on maalattu kaukainen swastika symboli, kuvaten siemenen spiraalisia voimia neljään suuntaan. Sitä ympäröi punainen tulen rengas, näyttäen auringon ympäröivän ja lävistävän lämmön, joka mahdollistaa siemenen itämisen ja kasvun.

Kaksi ensimmäistä maailmaa heiluttavat tapahtumat sisältävät swastikan ja auringon. Tästä ensimmäisestä väkivaltaisesta ja tuhoisesta tapahtumasta, voimakkaimmat voimat tulevat esille synnyttäen vielä voimakkaamman toisen tapahtuman. Kun nämä symbolit tulisivat näkyviin, olisi selvää, että tämä vaihe ennusteista olisi täytetty.

KURPITSA TÄYNNÄ TUHKAA

Jossain vaiheessa tuhkalla täytetty kurpitsa keksittäisiin joka, jos se pudotettaisiin taivaalta, saisi valtameret kiehumaan ja maat tulella tuhoutumaan, saaden aikaan totaalisen hedelmättömyyden vuosiksi. Tämä olisi merkki määrätyille Hopeille tuoda esiin opetuksensa varoittaakseen ihmisiä pian tulevasta kolmannesta ja viimeisestä tapahtumasta elämän lopettamiseksi elleivät ihmiset ja heidän johtajansa ryhdistäytyisi ajoissa.

Hopien johtajat uskovat nyt, että ensimmäinen ja toinen tapahtumat olivat ensimmäinen ja toinen maailmansota ja, että ”kurpitsa täynnä tuhkaa” on atomipommi. Heti Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten jälkeen, aikaisemmin salassa pidetyt tiedot jaettiin maailmalle.

PUHDISTUKSEN PÄIVÄ

Viimeinen vaihe nimeltään ”puhdistuksen päivä”, jota on myös kutsuttu nimellä ”salaperäinen muna”, jossa tulee esille hakaristin, auringon ja kolmannen voiman, jota symboloi punainen väri, kulminaatio. Tämä saa aikaan kokonaisvaltaisen uudestisyntymisen tai täydellisen tuhoutumisen -emme vielä tiedä mikä on lopputulos, mutta valinta on meidän. Sota ja luonnonkatastrofit saattavat sisältyä niihin. Ihmisten keskinäinen ja luontoon suuntautunut epäoikeudenmukaisuus tulee määräämään sen vahingon voimakkuuden ja luonnon tuhon määrän.

Tässä taistelussa kaikki ovat saman arvoisia. Se, että se tulee olemaan hyvin väkivaltaista, on jo melkein itsestään selvää hopien keskuudessa, mutta voimme edelleen heikentää väkivallan määrää muuttamalla suhdettamme luontoon ja toisiin ihmisiin. Ikiaikaisia kansoja, kuten Hopi-ihmisiä, tulisi suojella ja olla pakottamatta heitä luopumaan elintavoistaan ja luonnon antimia he ovat luvanneet suojella.

IHMISKUNNAN TOIVO

Hopit ovat keskeisiä ihmiskunnan selviytymistaistelussa, koska he ovat elävässä vuorovaikutuksessa luonnon näkymättömien voimien kanssa, jotka pitävät elämän tasapainossa. Tämä tulisi ymmärtää vaihtoehtona ja suhteutettuna ihmisen keksimään itsemurhaomaiseen järjestelmään, sillä se on tukipiste. Koko maailma tulee vapisemaan ja muuttuu punaiseksi ja se kääntyy niitä vastaan, jotka vahingoittavat Hopeja.

Tämä ihmisen keksimä Hopeja tuhoava järjestelmä on juuttunut vastaavanlaisiin rikkomuksiin eri puolilla maailmaa. Tuhoisa pois kääntyminen, joka on nähty ennusteissa, on luonnollisen prosessin luonnollinen osa. Jos ne, jotka menestyvät siinä järjestelmässä, rahoineen ja lakeineen, onnistuisivat lopettamaan Hopien tuhoamisen, niin se saattaisi auttaa monia selviytymään puhdistuksen päivästä ja astua uuden ajan rauhaan. Mutta, jos ketään ei jää jäljelle jatkamaan Hopi-tietä, silloin koko toive tästä aikakaudesta on ollut turhaan.

Voimat, joita joudumme kohtaamaan, ovat valtavat, mutta toinen vaihtoehto on täydellinen tuho. Huomioitava on, ettei ihmisen luomaa järjestelmää pysty muuttamaan millään tavoin pakottamalla toisen tahtoa siihen, koska juuri se on ongelman lähtökohta. Jotta ihmiset onnistuisivat muuttamaan itsensä, heidät toisistaan erottavan kuilun olisi kadottava. Tämä onnistuu vain luottamalla totuuden voimaan.

Tämän toteuttaminen, joka on Hopi-tien perusta, on kuolevaisen suurin haaste, jonka hän voi kohdata. Harvat todennäköiset ovat valmiit hyväksymään sen. Mutta kerran rauha olisi rakennettu näille perustoille, ja kun alkuperäinen elämäntapa annettaisiin kukoistaa, onnistuisimme hyödyntämään keksivää ominaisuuttamme viisaasti, suojellen ennemminkin kuin uhaten elämää, ja kaikkien hyödyksi ennemmin kuin antaen vain muutaman hyötyä, muiden kustannuksella.

Kun keskitymme hyödyntämään kaikkien hyvinvointia, ylittää yksityiset tarpeemme, tuottaa se suurempaa onnea kuin pystymme edes kuvittelemaan. Silloin kaikki elävät olennot saisivat kokea kestävää tasapainoa.

Kirjoittanut Thomas V. Tarbet, Jr., ja sen on tarkastanut traditionaalinen sanansaattaja. Kaikki oikeudet pidätetään, paitsi että tämän saa kopioida ja välittää kaikilla tavoin, kunhan sen sisältöä ei muuteta, mitään ei lisätä, ja että sitä ei myydä. Suomentaja: Teemu Kassila, joka sai 1979 Hotevillassa Carolyn Tawangyawamalta näitä jaettavaksi puhuttujen ennusteiden lisäksi. Hopi contact: Techqua Ikachi Publication Box 174, Hotevilla, Arizona 86039, USA.