Teemu Kassila

Teemu Kassila oli omalta osaltaan käynnistämässä toimintaa Suomessa, joka johti Four Winds tuki ry:n perustamiseen vuonna 1996. Ammattinsa puolesta Kassila tunnetaan addiktioterapeuttina, luontaisterapeuttina ja taiteilijana.

Luontaisterapeutin opintoja Santa Fe:ssä, New Mexicossa vuonna 1978 tehdessään Kassila oli tutustunut samanhenkisiin ihmisiin, mm. Gini Energyyn ja Lee Carpenteriin, joiden vaikutuksesta matka kuljetti Hopimaahan. Kassila koki syvää yhteyttä siellä tapaamaansa vaatimattomaan ja maanläheiseen Isoäiti Carolyniin. Hopimaassa Kassila sai opetusta Isoäiti Carolynin lisäksi Suurelta näkijältä Isoisä Titukselta.

  

Teemu Kassila kertoo: ” Joka kerta, kun tulin hopien luokse, koin olevani eräänlaisessa voimakentässä. Noiden vierailujen aikana ei koskaan osannut arvata mistä suunnasta tämänkertainen opetus tulisi. Useasti tuo opetus sai alkunsa omasta tietämättömyydestä, jonka lähtökohdat ovat olleet kiinni oman kulttuurini uskomuksissa, että…’meillä on se oikea tieto’.”

Eräs Hopi-ennustus Puhdistuksen päivästä on Kassilalla hyvin mielessä. Hopeilla on syvä ymmärrys siitä, että Maan vartija Maasauun antoi ihmisille ohjeet siitä, kuinka elää täällä vaatimattomasti ja luonnon tasapaino säilyttäen.  Mutta ihmisessä on kaksi puolta. Vasen on kömpelö, mutta viisas. Oikea on älykäs ja nokkela. Oikea puolen kuuntelu on vienyt meitä harhaan unohtamalla alkuperäisen tarkoituksemme. Ihmisen todellinen tehtävä Hopien mukaan, on toimia maailmassa huolenpitäjänä (care taker). Mutta meistä ihmisistä on tullut liian ahneita ja me olemme unohtaneet alkuperäiset ohjeemme. Huolenpidon kaikesta elävästä soisi olevan tärkeämpää kuin oman edun tavoittelu. Tasapainon horjuminen vie meidät kohti Puhdistuksen päivää. Jos emme tee tarvittavia korjausliikkeitä vaarana on tuhoutuminen.

Kerran Hopimaassa järjestettiin seremonia Ainu-kansaan kuuluvien kanssa seremoniakammio kivassa. Kiva itsessään on täynnä perinteistä tietoa ja symboliikkaa. Kassila tunsi tarvetta puhua tässä seremoniassa ja sai luvan. Hän puhui siitä, miten paljon oppi Hopimaassa oli tuonut hänelle ymmärrystä kosmisista tapahtumista ja siitä hajoamisen tilasta, jossa ihmiskunta on menetettyään yhteyden alkuperäänsä. Hopit kokivat, että tämä viesti oli myös heille merkittävä. 

Kaikkien näiden kokemusten myötä Kassilalle syntyi tunne, että jotain oli tehtävä. Kassila kuvaa tätä tunnetta syvänä kutsumuksena ”kotiin”. ”Tämän työn täyttäminen ei voi aina tapahtua samalla tavalla, eikä aina samoissa yhteyksissä. ”

Charles Lawrence ja Teemu Kassila tapasivat toisensa Isoäiti Carolynin kautta. Carolyn ja Charles olivat ”Grandmothers For Peace” kierroksella käymässä Neuvostoliitossa ja matkalla he pysähtyivät Suomessa v. 1989. Jo tällöin alkoi syntyä yhteys Charlesin ja Neljän tuulen välille.

Aivan ensimmäisiä tapaamisia Suomessa ei järjestetty vielä yhdistyksen nimissä, vaan Kassila järjesti Universal Peace Orchestran ja muiden tahojen kanssa erilaisia tapahtumia, joihin Charles ja myös Johannes Setälä oli kutsuttu mukaan. Asioihin olivat positiivisesti myötävaikuttamassa myös Ulla Tiilikainen, Pekka Niemi, Mirja Noland ja muut. Kruunuhaassa teatterisalissa erään Charlesin esiintymisen jälkeen syntyi kipinä jatkaa orastavaa toimintaa. Kassilan kokemusten kautta määrittyi pohja idea yhdistykselle – nimenomaan Hopi-opetusten kautta syntyneestä ymmärryksestä, että ihminen on eksynyt polultaan. Four Windsin tehtävänä voidaan nähdä sen mahdollistaminen, että ihminen löytää takaisin polulle. 

Four Winds mahdollisuudet ovat edelleen samat kuin toiminnan alkuaikoina – seremonioiden kautta elävöittää suhdettamme luontoon ja elämään, löytää polun pää. Ihmisessä itsessään on potentiaali olla osa-luojina Kaikkeudessa. Myös yhdistyksessä olisi muistettava tämä yhä syvemmälle merkityksen ytimeen menemisen välttämättömyys. Yhdistystoiminnan tulisi olla mahdollistajana henkiselle etsinnälle eikä koskaan pakottaa sitä mihinkään suuntiin.

Olenkin oppinut näkemään, että tämä (hopeilta saadun) opetuksen eli alkuperäisen tehtävämme muistutuksen eteenpäin vieminen on elinikäinen prosessi, jossa meidän on opittava itse elämään opetuksien mukaan.”

Teemu Kassilan haastattelun ja sähköposti kirjeenvaihdon pohjalta kirjoittanut: Sisko Pajari. Valokuvat ja taideteokset: Teemu Kassila

Lue lisää Puhdistuksen päivästä: Neljän tuulen tiet (toim.Venell, Fagerholm & Silfverberg), 2007, Green Spot. Thomas V. Tarbet: Hopiprofetian olemus 68 ̶ 75.